Pensionisterne blev reddet … eller gjorde de?

Pensionisternes boligydelse blev alligevel ikke reduceret, og finansloven blev stemt igennem.

Tilbage står Dansk Folkeparti med ridser i lakken, for enten havde de ikke rigtigt overblik over, hvad de voksne talte om, da de indgik forlig, eller også vidste de det, men troede ikke befolkningen ville opdage det?

Men blev pensionisterne rent faktisk reddet?

Staten betaler ganske vist boligydelse og folkepension, men kommunerne betaler for hjemmepleje, fysioterapeut, fodterapeut osv., og hvordan klarer de sig egentligt? Der er sjældent fokus på kommunernes budgetter sammenlignet med, hvor meget fokus, der er på finansloven, så lad os starte med overblikket.

De samlede kommunale budgetter ser således ud:

De samlede kommunale udgiftsbudgetter 2007-15

Kommunernes Budgetter

Kilde: Danmarks Statistik

Den øverste (lyseblå) kurve er de samlede udgifter, som man kan se er gået fra omkring 275 milliarder kr. i 2007 til lidt mere end 350 i 2015 budgetterne.

Den næste (grønne) kurve er udgifterne til sociale opgaver og beskæftigelse. Dette er i høj grad ældrepleje, da man skal huske, at dagpenge og kontanthjælp betales af staten ligesom folkepensionen. Her har udviklingen ikke været lige så stor. Heller ikke forholdsmæssig.

De tre nederste kurver er først (mørkeblå) undervisning og kultur, hvilket først og fremmest er folkeskolen, derefter (lilla) fællesudgifter og administration, der naturligvis ikke lader sig påvirke af det generelt lavere udgiftsbudget (sic!) og endelig (rød) sundhedsområdet, der i første omgang påvirkes af, at kommunerne overtager omkostningerne til rehabilitering i forbindelse med kommunalreformen, og derefter af, at først den tidligere VK-regering og efterfølgende ikke mindst SRSF-regeringen gerne vil vise øget produktivitet i regionernes sygehuse, og derfor begynder at sende patienter hurtigere hjem, hvor de så bliver kommunernes omkostninger. (Bemærk springet fra 2011-12, men herom mere i en senere blog).

Det er ikke mærkeligt, at “sociale opgaver og beskæftigelse” påvirkes stærkest af nedskæringerne i de kommunale budgetter efter fra 2011-12. De udgør jo næsten 2/3 af kommunernes samlede omkostninger, og den daværende indenrigsminister Margrethe Vestager og den daværende finansminister Bjarne Corydon skruede i den grad bissen på i forhold til kommunernes forbrug.

Men det kan måske undre, at det udelukkende er dette område, der er berørt af nedskæringerne.

Faktisk skulle man tro, at der var behov for, at det voksede, når man ser på befolkningsudviklingen sammen med udviklingen i kommunernes udgiftsudvikling,

Befolkningsudviklingen 2007-2014

Aldersudvikling

Udgiftsudviklingen 2007-2014

Kommuneudgifter index

Kilde: Danmarks Statistik

Begge grafer er index’eret. Det betyder, at vi sætter tallet i 2007 til 100% og ser på de andre år i forhold til 2007 tallet. Man kan altså se vækstraterne og ikke det bagved liggende tal.

Mens den del af befolkningen, der er 65 år eller ældre er vokset mere end 20 % siden 2007, og der i øvrigt har været en stigende arbejdsløshed i perioden og navnlig i den første del af den, så ser man, at kommunernes udgifter til sociale udgifter og beskæftigelse ganske vist er steget meget i begyndelsen af perioden, men fra 2011 er væksten reduceret og fra 2012 er den direkte reduceret, og udgør i dag en mindre del af de samlede kommunale udgifter end på noget andet tidspunkt i perioden.

Som sagt skruede Vestager og Corydon bissen på overfor kommunerne fra deres tiltrædelse i efteråret 2011. Men alt tyder på, at det bliver endnu hårdere fra nu af, når man ser på den nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen hårdhændede behandling af kommunerne for et par måneder siden.

Og ser man på den allerførste kurve, der viser kommunernes budgetter, kan man se, at der også i 2015 vil være en reduceret udgift til sociale udgifter og beskæftigelse end det foregående år.

Måske var det på tide, at nogen af de partier, der gerne vil støtte pensionisterne, så på, hvor stramt finansministeriet kører kommunerne, og ikke kun på, hvad der står i finansloven!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *