Komiske Wammen

Nicolai Wammen, der netop har overtaget finansministeriet, har tilsyneladende kun en ting, han har lyst til at tale om, nemlig at han har lavet et kasseeftersyn, der viste ubetalte regninger for 3,5 mia. kr.

Det kan jo forekomme som et ganske stort beløb, men Finansloven for 2019 har en udgiftsramme på 693,3 mia.kr. og med 252 arbejdsdage i 2019, svarer det til et samlet forbrug pr dag på knapt 2,8 mia.kr. om dagen.

Wammen har altså fundet ubetalte regninger svarende til 1,2 dages gennemsnits forbrug.

Hvor mange familier og firmaer har ikke ubetalte regninger liggende for lidt over en dags forbrug? Måske er det hele bare et spørgsmål om bank dage? I betragtning af, at man indtil videre ikke har hørt Wammen udtale sig om meget andet, kan man sætte spørgsmålstegn ved hans kvalifikationer.

Nu kommer det så frem, at første halvår 2019 har givet et overskud på intet mindre end 29,4 mia.kr., hvoraf de 12,2 mia.kr. stammer alene fra 2. kvartal. Det er indtil videre det højeste overskud i 11 år – altså ikke siden højkonjekturen i 2007-08.

Det er ikke en oplysning, som vi har fået fra Nicolai Wammen, men fra Ritzau, der har det fra Danmarks Statistik, som også kan forklare, at overskuddet først og fremmest stammer fra:

  • Større end forventet beskatning af pensionsformuernes forrentning. Det er      gode tider på aktiemarkedet, i hvert fald for pensionsselskaber og pensionskasser, og realrenteafgift af investering af danskernes samlet pensionsformue går derfor godt.
  • Antallet af mennesker på offentlig forsørgelse er det laveste i 30 år. Altså offentlige besparelser.
  • Privatforbruget og bilsalget er steget mere end forventet, hvilket giver mere moms og flere afgifter end forventet.

På denne baggrund forventer Finansministeriet et samlet overskud for hele 2019 på 44 mia.kr. – eller knapt 15 gange så meget, som Wammen fandt ubetalte regninger for.

Disse ekstra penge er jo det “Råderum” som politikkerne taler om, når de vil bruge flere penge end der umiddelbart ser ud til at være. Indtægter, som skyldes, at det går godt, og der derfor kommer flere penge i skatter og afgifter i løbet af året.

Kilde: CEPOS

Råderummet for 2019 blev vurderet til 5 mia.kr., så de er allerede brugt, men der er da fortsat 39 mia.kr. tilbage i runde tal.

Når man tænker på, at den nye regering indtil videre har udskudt den differentierede pensionsalder, som skulle hjælpe den nedslidte Arne til at gå tidligere på pension; ansættelse af flere pædagoger, der skulle gøre det muligt at give støttepartierne de minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, som de krævede for at støtte regeringsdannelsen; de lovede 1.000 ekstra sygeplejersker (som ganske vist ikke findes); klimainvesteringer, der kun kunne blive til en enkelt milliard, og mange andre valgløfter, kan man spørge sig selv, hvorfor Wammen bliver ved med at fortælle om de ubetalte regninger på lidt over en dags statsligt forbrug, men ikke iler sin statsminister til hjælp og fortæller, at der formentlig kommer 39 mia.kr. mere i kassen i år på baggrund af de gode tider, som den tidligere regering til dels har været med til at skabe.

Man kunne selvfølgelig også bruge pengene til at dække hullet i SKAT?!

Er Nicolai Wammen i det hele taget kvalificeret til at være finansminister?